Nieuws

 • 29 oktober 2023

Vanaf 1 januari 2024 lagere dossierkosten bij afsluiting woonkrediet

Wie vanaf 1 januari volgend jaar een hypothecair krediet afsluit voor een woning zal daarvoor minder dossierkosten moeten betalen. Dat nieuws was al even bekend maar werd recent in het Staatsblad gepubliceerd. De maximale dossierkosten zakken van 500 naar 350 euro. In 2017 werd al een prijzenplafond opgelegd van 500 euro, maar uit recente cijfers van de regering bleek dat dit als gevolg had dat kredietinstellingen de dossierkosten verder hadden verhoogd tot de maximumtarieven.

 • 28 september 2023

Het fiscaal voordeel van een tweede woning

Op 1 januari 2024 wordt het fiscaal voordeel van een tweede woning afgeschaft. Concreet betekent dit dat je de hypothecaire lening voor een tweede onroerend goed in het langetermijnsparen niet langer zal kunnen inbrengen. De regeling geldt voor alle nieuwe leningen, aangegaan vanaf 1 januari 2024. De bestaande kredieten worden gehonoreerd. Liep de lening op 31 december 2023, dan kan die nog steeds van het fiscale voordeel van het langetermijnsparen genieten.

 • 3 januari 2023

Vernieuwde informatieplicht en watertoets

Op 1 januari verandert er heel wat op vlak van de watertoets en de informatieplicht rond overstromingsgevoeligheid. De nieuwe regels komen er samen met nieuwe kaarten van de overstromingsgevoelige gebieden. De Vlaamse Regering keurde de wijzigingen op 25 november goed.

 • 29 september 2022

Regenwaterput: een verplichting voor nieuwbouw? Wat kost het?

Of je nu in Vlaanderen of Brussel woont, de plaatsing van een regenwaterput bij nieuwbouw is voortaan verplicht. Dat is nog niet het geval in Wallonië, maar steeds meer gemeentes leggen het wel op.

 • 12 juli 2022

Plaatsen van laadpaal aan woning fiscaal aftrekbaar

Vanaf 2026 genieten alleen groene bedrijfswagens (met emissievrije motor) nog een gunstig fiscaal regime.

 • 12 juni 2022

Het asbestattest in een notendop

Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop (ook bij recht van vruchtgebruik, recht van erfpacht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik)

 • 6 april 2022

Verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw wordt één jaar verlengd

De verlaagde btw van 6% op sloop en wederopbouw wordt verlengd tot eind 2023. Dat heeft de federale regering zopas beslist. Normaal gezien liep die maatregel eind dit jaar af. Daarnaast wordt een btw-verlaging naar 6% ingevoerd voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. De maatregelen hebben als doel de vaak hoge kostprijs van energetische renovatie te drukken.

 • 28 maart 2022

Volgend jaar minder notariskosten bij aankoop woning

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne komt met een belangrijke en ingrijpende hervorming van de ereleoonstructuur en het statuut van de notaris. In januari 2023 zou de nieuwe regeling in werking treden.

 • 10 maart 2022

De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen

De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen is verder concreet uitgewerkt in een Besluit van de Vlaamse Regering dat vorige week, op 25 februari voor een eerste maal door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

 • 8 december 2021

Afschaffing hypothecair mandaat en verplichte expertise vanaf 1/01/2022

De Europese bankenregulator EBA riep deze zomer op om het hypothecair mandaat af te schaffen. Daarnaast vraagt de EBA vanaf 1 januari 2022 een verplichte expertise van vastgoedpanden

 • 18 november 2021

Renovatieverplichting

Elke niet-residentiële gebouweenheid moet binnen de 5 jaar na een eigendomsoverdracht voldoen aan 4 energetische renovatiemaatregelen

Blijf op de hoogte!

We houden je op de hoogte van de panden die aanleunen bij je zoekcriteria.
Mis dat unieke pand niet!

Onderworpen aan de deontologische code BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.

Lid van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Nele Tassaert. BIV 502162

Derdenrekening: BE54 1030 1922 8397
 
Polis nummer verzekering: CERTIFICAAT POLIS 730.390.172
Overlijden door ongeval van de koper

Vennootschap: Nele Tassaert Immobiliën BV
Maatschappelijke zetel: Veemarkt 53/1, 8500 Kortrijk

BTW nr: BE 0726.848.714
Ondernemingsnr. : 0726.848.714

Veemarkt 53
8500 Kortrijk