• 5 juni 2024

Herfinancieren woonlening wordt goedkoper


Wie z’n woonlening wil herfinancieren kan dat binnenkort op een goedkopere manier doen. Men wil banken verplichten om bij een interne herfinanciering te kiezen voor een wijziging van het krediet, eerder dan een nieuwe overeenkomst te sluiten. Daardoor zullen de kosten van de procedure dalen. Het parlement zette op 2 mei het licht op groen.

Bij een herfinanciering van een hypothecaire lening zijn er allereerst dossierkosten. De kosten voor de aanvraag van een nieuwe kredietovereenkomst zijn al sinds 1 januari 2024 wettelijk beperkt tot 350 euro.

Voor een herfinanciering bij dezelfde bank – dus de wijziging van een bestaand contract – mogen die hoogstens de helft bedragen. Er geldt dus een plafond van 175 euro.

 

Wederbeleggingsvergoeding geschrapt voor herziening binnen zelfde bank

Daarnaast is er de wederbeleggingsvergoeding: een eenmalige schadevergoeding die de cliënt aan de bank betaalt omdat ze door de herfinanciering intresten misloopt. Dat bedrag is wettelijk beperkt tot drie maanden intrest op het resterende bedrag. In het voorstel van Dermagne wordt die wederbeleggingsvergoeding geschrapt voor wie zijn krediet laat herzien binnen dezelfde bank. 

Er is in dat geval geen sprake van een nieuwe kredietovereenkomst, en dus is zo’n vergoeding niet gepast.

Bron: Trend


MEER WETEN?
VRAAG RAAD AAN NELE!

Onderworpen aan de deontologische code BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.

Lid van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Nele Tassaert. BIV 502162

Derdenrekening: BE54 1030 1922 8397
 
Polis nummer verzekering: CERTIFICAAT POLIS 730.390.172
Overlijden door ongeval van de koper

Vennootschap: Nele Tassaert Immobiliën BV
Maatschappelijke zetel: Veemarkt 53/1, 8500 Kortrijk

BTW nr: BE 0726.848.714
Ondernemingsnr. : 0726.848.714

Veemarkt 53
8500 Kortrijk