• 12 juni 2022

Het asbestattest in een notendop


Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop (ook bij recht van vruchtgebruik, recht van erfpacht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik)

Wanneer verplicht
 

 • Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop (ook bij recht van vruchtgebruik, recht van erfpacht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik)

 • Verplicht voor panden met bouwjaar 2000 of ouder

 • Niet alleen voor residentieel vastgoed! Ook verplicht voor winkels, horeca, kantoren, industriegebouwen, …

 • Op 31 december 2031 moet elke eigenaar van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder over een geldig asbestattest beschikken


Hoe lang geldig?

 • Standaard 10 jaar geldig

 • Geldigheidsduur in te korten tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico

 • Verstrijkt de geldigheidsduur, dan vervalt (de geldigheid van) het attest automatisch

 


Appartementsgebouw

 • Twee asbestattesten voorleggen: (1) dat van de gemeenschappelijke delen en (2) dat van de individuele kavel
 • Voor de gemeenschappelijke delen zijn asbestattest en informatieplicht pas verplicht vanaf 1/01/2025

 


NIET IN PUBLICITEIT

 • Geen melding informatieplicht in de publiciteit (immozoekertjes of verkoopbord)

 • Enkel geldig attest aan de kandidaat-koper meedelen bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst

 


NIET VEREIST BIJ VERHUUR

Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist

 


Bron: CIB Vlaanderen

 MEER WETEN?
VRAAG RAAD AAN NELE!

Onderworpen aan de deontologische code BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.

Lid van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Nele Tassaert. BIV 502162

Derdenrekening: BE54 1030 1922 8397
 
Polis nummer verzekering: CERTIFICAAT POLIS 730.390.172
Overlijden door ongeval van de koper

Vennootschap: Nele Tassaert Immobiliën BV
Maatschappelijke zetel: Veemarkt 53/1, 8500 Kortrijk

BTW nr: BE 0726.848.714
Ondernemingsnr. : 0726.848.714

Veemarkt 53
8500 Kortrijk