• 10 maart 2022

De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen


De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen is verder concreet uitgewerkt in een Besluit van de Vlaamse Regering dat vorige week, op 25 februari voor een eerste maal door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

Nieuwe eigenaars van woongebouwen zullen vanaf 1 januari 2023 verplicht worden om binnen de 5 jaar na notariële overdracht in volle eigendom de woning energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Eenzelfde verplichting zal ook gelden voor niet-residentiële eenheden. Dit zijn kleine eenheden zoals een kantoor, handelszaak, … in een gebouw waarvan de bruikbare vloeroppervlakte niet groter mag zijn dan 500 m².

MEER WETEN?
VRAAG RAAD AAN NELE!

Onderworpen aan de deontologische code BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.

Lid van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Nele Tassaert. BIV 502162

Derdenrekening: BE54 1030 1922 8397
 
Polis nummer verzekering: CERTIFICAAT POLIS 730.390.172
Overlijden door ongeval van de koper

Vennootschap: Nele Tassaert Immobiliën BV
Maatschappelijke zetel: Veemarkt 53/1, 8500 Kortrijk

BTW nr: BE 0726.848.714
Ondernemingsnr. : 0726.848.714

Veemarkt 53
8500 Kortrijk