• 18 november 2021

Renovatieverplichting


Elke niet-residentiële gebouweenheid moet binnen de 5 jaar na een eigendomsoverdracht voldoen aan 4 energetische renovatiemaatregelen


Elke niet-residentiële gebouweenheid moet binnen de 5 jaar na een eigendomsoverdracht (verlijden van de akte vanaf 1-1-2022) voldoen aan 4 energetische renovatiemaatregelen:

  • dakisolatie
  • beglazing
  • opwekkers voor ruimteverwarming
  • en koelinstallaties.


Daarbovenop zal een

  • klein niet-residentieel gebouw (tot 500 m2) binnen de 5 jaar na overdracht (akte verleden vanaf 1-1-2022) een energielabel C of beter moeten behalen. Dit label wordt bepaald aan de hand van het EPC-kNR (klein niet-residentieel gebouw).
  • groot niet-residentieel gebouwen (vanaf 500 m2) bij de 5 jaar na overdracht (akte verleden vanaf 1-1-2023) moeten voorzien in een minimaal aandeel (5%) hernieuwbare energie. Het minimaal aandeel hernieuwbare energie zal kunnen bepaald worden aan de hand van het nieuwe EPC NR (niet-residentieel)(() (vanaf 2023 beschikbaar).


Bron: vlaanderen.be

Deze renovatieverplichting zal nu een uitbreiding naar residentiële gebouwen kennen.

De Vlaamse Regering heeft, met de Klimaatconferentie van Glasgow in gedachten, immers beslist dat het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 uit 2019 die een -35% reductie van broeikasgasuitstoot ten opzichte van 2005 vooropstelde ambitieuzer moet. Bovenop alles wat in dat plan reeds is voorzien, beslist de Vlaamse Regering nu een extra pakket aan maatregelen, waardoor de ambitie wordt bijgesteld naar een reductie van -40%. 

Het is aan de Vlaamse Regering om hier bij uitvoeringsbesluit concreet invulling aan te geven. Het is nog wachten op teksten hierrond. In de visienota rond bijkomende klimaatregelen gaf de regering alvast aan dat nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (EPC label E of hoger) vanaf 1 januari 2023 binnen de vijf jaar na notariële overdracht in volle eigendom hun woning tot label D dienen te renoveren. 

Bron: BIV

 


MEER WETEN?
VRAAG RAAD AAN NELE!

Onderworpen aan de deontologische code BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.

Lid van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Nele Tassaert. BIV 502162

Derdenrekening: BE54 1030 1922 8397
 
Polis nummer verzekering: CERTIFICAAT POLIS 730.390.172
Overlijden door ongeval van de koper

Vennootschap: Nele Tassaert Immobiliën BV
Maatschappelijke zetel: Veemarkt 53/1, 8500 Kortrijk

BTW nr: BE 0726.848.714
Ondernemingsnr. : 0726.848.714

Veemarkt 53
8500 Kortrijk