• 28 september 2023

Het fiscaal voordeel van een tweede woning


Op 1 januari 2024 wordt het fiscaal voordeel van een tweede woning afgeschaft. Concreet betekent dit dat je de hypothecaire lening voor een tweede onroerend goed in het langetermijnsparen niet langer zal kunnen inbrengen. De regeling geldt voor alle nieuwe leningen, aangegaan vanaf 1 januari 2024. De bestaande kredieten worden gehonoreerd. Liep de lening op 31 december 2023, dan kan die nog steeds van het fiscale voordeel van het langetermijnsparen genieten.

Aktedatum allesbepalend
Om het belastingvoordeel van de hypothecaire lening en premies voor de schuldsaldoverzekering te kunnen genieten moet de akte voor het krediet dus verleden zijn bij de notaris voor 1 januari 2024.

Ook in geval van een wederopname van het reeds terugbetaalde kapitaal van een lopend krediet kan nog van het fiscale voordeel genoten worden. De datum van ondertekening van de onderhandse kredietovereenkomst zal hierbij bepalend zijn. Aangezien een wederopname als een nieuw krediet wordt aanzien zal een wederopname na 31 december 2023  echter niet in aanmerking komen.

Enkele aandachtspunten
Een antimisbruikbepaling vermijdt dat eigenaars de looptijd van hun lening zouden verlengen om langer van het langetermijnsparen te kunnen genieten. Fiscaal wordt dan enkel rekening gehouden met de initiële looptijd.

Herfinancieringen worden niet als nieuwe leningen beschouwd. De aanvangsdatum van het initiële krediet blijft behouden, ongeacht of de herfinanciering gebeurt bij dezelfde of een andere bank.

Ook in geval van een wederopname van het reeds terugbetaalde kapitaal van een lopend krediet kan nog van het fiscale voordeel genoten worden. De datum van ondertekening van de onderhandse kredietovereenkomst zal hierbij bepalend zijn. Aangezien een wederopname als een nieuw krediet wordt beschouwd zal een wederopname voor 1 januari 2024 moeten gebeuren voor het fiscale voordeel in aanmerking te komen.

Eindsprint richting 31 december 2023
Naarmate die datum nadert, zal de belangstelling voor het stelsel nog groeien. Aangezien de leningsakte en de aankoopakte quasi altijd samen worden verleden, betekent dit dus als koper een sprint bij de notaris.


Bron: CIB Vlaanderen

 MEER WETEN?
VRAAG RAAD AAN NELE!

Onderworpen aan de deontologische code BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.

Lid van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Nele Tassaert. BIV 502162

Derdenrekening: BE54 1030 1922 8397
 
Polis nummer verzekering: CERTIFICAAT POLIS 730.390.172
Overlijden door ongeval van de koper

Vennootschap: Nele Tassaert Immobiliën BV
Maatschappelijke zetel: Veemarkt 53/1, 8500 Kortrijk

BTW nr: BE 0726.848.714
Ondernemingsnr. : 0726.848.714

Veemarkt 53
8500 Kortrijk