• 29 oktober 2023

Vanaf 1 januari 2024 lagere dossierkosten bij afsluiting woonkrediet


Wie vanaf 1 januari volgend jaar een hypothecair krediet afsluit voor een woning zal daarvoor minder dossierkosten moeten betalen. Dat nieuws was al even bekend maar werd recent in het Staatsblad gepubliceerd. De maximale dossierkosten zakken van 500 naar 350 euro. In 2017 werd al een prijzenplafond opgelegd van 500 euro, maar uit recente cijfers van de regering bleek dat dit als gevolg had dat kredietinstellingen de dossierkosten verder hadden verhoogd tot de maximumtarieven.

Deze daling heeft ook een impact op de dossierkosten in geval van een herfinanciering bij dezelfde kredietinstelling. Deze mogen hoogstens 50% van de dossierkosten bedragen, wat neerkomt op een maximale kost van 175 euro.

MEER WETEN?
VRAAG RAAD AAN NELE!

Onderworpen aan de deontologische code BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.

Lid van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Nele Tassaert. BIV 502162

Derdenrekening: BE54 1030 1922 8397
 
Polis nummer verzekering: CERTIFICAAT POLIS 730.390.172
Overlijden door ongeval van de koper

Vennootschap: Nele Tassaert Immobiliën BV
Maatschappelijke zetel: Veemarkt 53/1, 8500 Kortrijk

BTW nr: BE 0726.848.714
Ondernemingsnr. : 0726.848.714

Veemarkt 53
8500 Kortrijk